• 1
  • standee
  • 3
  • standee rollup
  • gia mang nhen
Trang Chủ > Sản Phẩm > Booth quảng cáo > Quầy bán hàng di động
Quầy bán hàng di động/ Booth quảng cáo/ Bàn sampling booth/ Bàn khuyến mại/ Quầy booth

Quầy bán hàng di động

Item :
 Booth quảng cáo (quầy bán hàng di động)
Booth quảng cáo (quầy bán hàng di động)
là thiết bị chuyên dụng để làm nhận diện hình ảnh thương hiệu
Quầy bán hàng di động
Quầy bán hàng di động
Quầy bán hàng di động chất liệu nhựa dẻo ( cách gọi khác: quầy khuyến mại, bàn khuyến mại, bàn lắp ghép, but di động
Go Top